Odpowiedzi

2009-11-18T17:09:10+01:00
M. Dziewięcioro ludzi
D. Dziewięciorga ludzi
C. Dziewięciorgu ludziom
B. Dziewięcioro ludzi
N. Dziewięciorgiem ludzi
Ms. o Dzięwięciorgu ludziach
W. dziewięcioro ludzi!
2009-11-18T17:11:42+01:00
Mianownik-dziewięcioro ludzi
Dopełniacz-dziewięciorga ludzi
Celownik-dziewięciorgu ludzi
Biernik-dziewięcioro ludzi
Narzędnik-dziewięciorgiem ludzi
Miejscownik-dziewięciorgu ludziach
Wołacz-dziewięcioro ludzi!