Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:43:06+01:00
5.11
granit: wkłady do ołówków, czarne farby chroniące ołów przed korozją,
węgiel kamienny: przemysł chemiczny - kosmetyki, koks, gazy opałowe
glina: ceramika, garncarstwo
ropa naftowa: benzyna, olej napędowy, asfalt
piasek: wyrób szkła, przemysł hutniczy
wapień: budownictwo, kreda, płyty nagrobne

1/13
w załączniku Ci daje.

3/14
a) to normalnie malujesz kolorami te kratki w kwadracie
b) W Polsce przeważają tereny które mają wysokość od 0 do 300m n.p.m. Niewielki jest udział depresji i terenów powyżej 1000m n.p.m. w Polsce.

3b/17
Obszar zach. Polski ma najlepsze warunki klimatyczne, średnia roczna temp. jest najwyższa i okres wegetacji najdłuższy.

4/18
stacja 1 - Zgorzelec
suma opadów 706mm
średnia roczna temp. powietrza 8.38(3)*C w zaokrągleniu 8.4*C
roczna amplituda temp. powietrza 19.9*C
stacja 1 - Chełm
suma opadów 590mm
średnia roczna temp. powietrza 7.44*C w zaokrągleniu 7.4*C
roczna amplituda temp. powietrza 23.5*C
stacja 3 - Śnieżka
suma opadów 1158mm
średnia roczna temp. powietrza 0.09*C w zaokrągleniu 0.1*C
roczna amplituda temp. powietrza 15.4 *C

5/19
nie mam tego. Wpisz to hasło w google
1/19
rzeki przymorza: Parsęta, rega, Pasłęka, Słupia
Dopływy Wisły:
a) prawe: Bug z Narwią, Wieprz, San, Wisłoka, Soła, Dunajec
b) lewe: Wieprzyca, Wda, Pilica, Bzura, Brda, Nida
Dopływy Odry:
a) prawe: Warta, Barycz
b) lewe: Bóbr, Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Bystrzyca

4/21
krasowe: Uściwierz, Jezioro Białe
pobrzeżne: Gardno,Jamno
sztuczne: Jezioro Wrocławskie, Jezioro Czorsztyńskie
morenowe: Mamry, Niegocin
cyrkowe: Czarny Staw pod Rysami, Morskie Oko
rynnowe: Jeziorak, Jezioro Rudnickie

5/22
zlewisko
dorzecze
źródło
wodospad
dział wodny
kaptaż
rzeka główna
system rzeczny

Lodowiec - masa lodu, która znajduje się w ciągłym ruchu, powstała w wyniku nagromadzenia się dużej ilości śniegu i przeobrażona w lód na skutek ciśnienia w zalegających warstwach.
b) Obecnie nie ma w Polsce lodowców, ponieważ Polska leży w klimacie umiarkowanym, cechuje się także występowaniem 4 pór roku, więc gdyby nadeszło lato, lodowiec po prostu roztopiłby się.

4b/25
125000000 : 38100000 = około 3 kg

6/25
Dzieje się tak między innymi dlatego, iż nad Morzem Norweskim występuje prąd ciepły - płn. Atlantycki (Norweski), ów prąd przynosi ciepłe powietrze czym ociepla wody, sprawiając, że porty znajdujące się nawet poza kołem podbiegunowym nie zamarzają. Północnoatlantycki prąd podnosi temperaturę powietrza o co najmniej 5 stopni, dlatego granica lasów iglastych - tundry występuje daleko na północy. Na taki stan rzeczy wpływa także to, iż Bałtyk jest morzem słabo zasolonym, a wiadomo gdy większe zasolenie wód tym temperatura zamarzania jest mniejsza.

2/26
Dlatego, ponieważ skałą macierzystą tej gleby jest glina morenowa, która związana jest z umiarkowaną strefą klimatyczną i występującymi na niej lasami iglastymi, mieszanymi i liściastymi.

3c/28

żubr
sarny
lisy
wilki
4 5 4