Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T16:48:24+01:00
Aleksander Macedończyk wobec podbitych ludów zachowywał się miłościwie. Dążąc do zintegrowania ludzi Wschodu z Macedończykami, kazał przeszkolić w macedońskiej armii 30 tys. młodych mężczyzn z Baktrii. Zorganizował także ślub 90 macedońskich dowódców wojskowych z córkami perskich arystokratów. Przy okazji sam ożenił się z córką Dariusza III i z córką jednego z perskich arystokratów (miał więc jednocześnie trzy żony). Aleksander prowadził politykę tolerancji wobec odrębności kulturowej i religijnej podbitych ludów.

24 4 24