Podaj nazwy ,symbole, liczby atomowe trzech pierwiastków występujących w skorupie ziemskiej .


Matematyka;

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki;

c]w zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85 % członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich zawodów.Ile uczniów stratowało w tych zawodach?

d]Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w tej szkole.Ile uczniów jest w tej szkole?O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?

e]Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób.O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:35:47+01:00
C)100% --36 + 24 = 50
85% -- x

x = 85 * 50/100 = 42,5


17% -- 42,5
100% -- x

x = 42,5 * 100% / 17% = 250

Oddp. w zawodach brało udzial 250 uczniów.

d) 24 -- 10%
x -- 100%

x = 100% * 24 / 10% = 240


36 -- 20%
x -- 100%

x = 100% * 36/20% = 180


240 + 180 = 420

420 -- 100%
240 -- x

x = 240 * 100% / 420 ≈ 57%

420 -- 100%
180 -- x

x = 180 * 100% / 420 ≈ 43%

57% - 43% = 14 %

Odp. : W tej szkole jest 420 uczniów. Chłopców jest o 12% mniej.

e) 50 -- x
84 -- 100%

x = 50 * 100% / 84 ≈ 60%
Odp. : Liczba członków tego klubu wzrosła o 60%
1 5 1