2. Przyjmując, że π = 3,14, wyznacz obwód koła o średnicy :
a) 7 cm
O = 7 cm * π = ............ * 3,14 = ............. cm
b) 13 cm
c) 0,5 cm

3. Oblicz pole koła o promieniu
a) 7 cm

P= (7cm) ( do kwadratu) * π = ................. π cm (do kwadratu)
b) 13 cm
c) 0,5 cm

4. Oblicz pole koła o średnicy
a) 12 cm
r=12 cm:2 =............... cm
P = (............. cm) (do kwadratu) * π = ............... π cm (do kwadratu)
b) 20 cm
r = ....................................
P = ...................................

5. Przyjmując że π = 3,14, oblicz długość średnicy i promienia koła o obwodzie
a) 18,84 cm
b) 50,24 cm
c) 9,42

2

Odpowiedzi

2009-11-18T17:23:11+01:00
2. Przyjmując, że π = 3,14, wyznacz obwód koła o średnicy :
a) 7 cm
r=7 l=πr l=3,14*7 l=21,98cm
b) 13 cm
r=13 l=πr l=3,14*13 l=40,8cm
c) 0,5 cm


r=0,5 l=πr l=3,14*0,5 l=1,57cm
2009-11-18T17:36:30+01:00
2.
Obwód okręgu wyliczamy wzorem 2πr lub dπ gdzie d to średnica naszego okręgu, banalnie proste.

a)
7 * 3,14 = 21.98

b)
13 * 3,14 = 40.82

c)
0,5 * 3,14 = 1,57

3.
Pole koła to πr² gdzie r to promień okręgu. Podany promień masz, więc rozwiązanie zadanie to jedynie podstawienie wartości liczbowych do wzoru podanego wyżej.

3,14 * 7² = 3,14 * 49 = 153,86 cm²

4.
Średnica wynosi 12 a promień to połowa średnicy więc wynosi 6.
a) 36π cm²
b) 10²*π = 100π cm²

5.
Wszystko podstawiasz do wzoru na obwód i pole okręgu, wstawiasz wartości i obliczasz potrzebną Ci niewiadomą.