PROSZĘ O POMOC TO JEST POTRZEBNE NA DZIŚ!!!!!!!!!

1)Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
1) (x-4)(x+1)²
2) (2x-3)²(x+2)

2) Zapisz w najprostszej postaci:
1) (x+1)(x+2)(x+3)
2) (5k+n)(k-2n)-k(4k+n)
3) (4y+3)(y-2)-2y(4-2y)
4) -(3c-2)(c-1)-c(c-2)
5) 2(3a²-1)-(a+2)(a+2)
6) 5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)

Proszę o wytłumaczenie ja to się robi, ponieważ ja nie umiem a jutro mam z tego sprawdzian.

2

Odpowiedzi

2009-11-18T17:29:10+01:00
(x-4)(x+1)² --> to działanie składa się z dwóch części, pierwsza to mnożenie każdy z każdym, a druga to wzór skróconego mnożenia.
Mnożenie każdy z każdym to że mnożymy każdą liczbę i jednomian.
Wzór skróconego mnożenia polega na tym że podnosimy liczbę lub jednomian do potęgi, następnie mnożymy wszystkie liczby w nawiasie przez siebie oraz mnożymy razem z potęgą i podnosimy drugą liczbę do potęgi
(x-4)(x+1)²=(x-4)(x²+2x+1)=x³+2x²+x-4x²-8x-4=x³-2x²-7x-4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:00:39+01:00
Zadanie 1
* mnożenie
1) (x-4) (x+1)²= (x-4) (x²+2x+1)=x*x²+2x*x+1*x+(-4)*x²+(-4)*2x+(-4)*1=
x³+2x²+x-4x²-8x-4=x³-2x²-7x-4
2) (2x-3)²(x+2)=(4x²-9) (x+2)=4x³+8x²-9x-18

zadanie 2
1) (x+1) (x+2) (x+3) = (x²+2x+x+2) (x+3)=x³+3x²+2x²+6x+x²+3x+2x+6=x³+6x²+11x+6
2) (5k+n)(k-2n)-k(4k+n)=5k²-10kn+kn-2n²-4k²-kn=k²-10kn-2n²
3)(4y+3)(y-2)-2y(4-2y)=4y²-8y+3y-6-8y+4y²=8y²-13y-6
4)-(3c-2)(c-1)-c(c-2)= -(3c²-3c-2c+2)-c²+2c=-3c²+3c+2c+2-c²+2c=7c-4c²+2
5)2(3a²-1)-(a+2)(a+2)=6a²-2-(a²+2a+2a+4)=6a²-2-a²-2a-2a-4=5a²-6-4a
6)5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)=5x⁴+5x²-(x⁴+3x²-2x²-6)=
= 5x⁴+5x²-x⁴-3x²+2x²+6=4x⁴+4x²+6