3. Oblicz pole koła o obwodzie :
a) 14π cm
b) 1,2π cm
c) 0,8π cm

4. Przyjmując, że π = 3,14, oblicz długość średnicy koła o polu
a) 78,5 cm (do kwadratu)
b) 379,84 cm (do kwadratu)

5. Przyjmując, że π = 3,14, oblicz pole pierścienia kołowego ograniczonego okręgami o promieniach długości
a) 3 cm i 7 cm
b) 1,2 cm i 5 cm

3

Odpowiedzi

2009-11-18T17:30:46+01:00
3.
a)
Obw = 14π
Obw = 2πr
2πr = 14π /:π
2r = 14 / :2
r = 7

P = πr²
P = π7²
P = 49π

b)
Obw = 1,2π
Obw = 2πr
2πr = 1,2π /:π
2r = 1,2 / :2
r = 0,6

P = πr²
P = π0,6²
P = 0,36π1 5 1
2009-11-18T17:36:06+01:00
3/a
O = 14π
O = 2πr
2πr = 14π /:π
2r = 14 / :2
r = 7

P = πr²
P = π7²
P = 49π

b
O = 1,2π
O = 2πr
2πr = 1,2π /:π
2r = 1,2 / :2
r-0,6

P = πr²
P = π0,6²
P - 36π²

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:39:30+01:00
3.l=2πr
P=πr²
a)14π=2πr /÷2π
r=7
p=3.14*49=153,86cm²

b)1,2π=2πr /÷2π
r=0.6cm

p=3.12*(0,6)²=3.14*0.36=1.1304

c)0,8π=2πr /÷2π
r=0.4
p=3.14*(0,4)²=3.14*0.16=0,5024

4.
a)78,5=πr² /÷3.14
r²=25
r=5cm
b)379,84=πr² /÷3.14
r²=120,1
r≈10.95

5
a) p1=π*49=153,86
p2=3.14* 9=28,26

153,86-28.26=125,6cm²
b)p1=3.14* 25=78,5
p2=3.14*1,44=4.5216

78,5-4,5=74cm²


2 4 2