Odpowiedzi

2009-11-18T17:49:28+01:00
3Zn + 2H₃PO₄ --> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂
3ZnO + 2H₃PO₄ --> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂O
3Zn(OH)₂ + 2H₃PO₄ --> Zn₃(PO₄)₂ + 6H₂O
ZnO + P₄O₁₀ --> 2Zn₃(PO₄)₂
3ZnSO₃ + 2H₃PO₄ --> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂SO₃
3Zn + 2SbPO₄ --> Zn₃(PO₄)₂ + 2Sb
6Zn(OH)₂ + P₄O₁₀ --> 2Zn₃(PO₄)₂ + 6H₂O

Wzór sumaryczny: Zn₃(PO₄)₂
Wzór strukturalny: Załącznik

Właściwości chemiczne:
* rozpuszcza się w mocnych kwasach i zasadach
* wykazuje pH lekko kwaśne

Właściwości fizyczne:
* białe, krystaliczne ciało stałe
* nierozpuszczalne w wodzie i alkoholu