Pilne!!

zad1.
Przygotowano 450g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 12%. Oblicz masę wodorotlenku sodu zawartą w tym roztworze.

zad2.
Dla stężenia jonów [OH-]=1x10^-5 mol/dm3 określ:
a) stężenie [H+]
b) pH r-ru
c) odczyn r-ru


z góry dziękuję..;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:43:27+01:00
Zad1.
Przygotowano 450g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 12%. Oblicz masę wodorotlenku sodu zawartą w tym roztworze.

dane:
masa roztowru = 450g
stez procentowe = 12%

Cp = ms*100%/mr
ms = Cp*mr/100%
ms = 12%*450/100%
ms = 54g

odp. masa substancji to 54g.

zad2.
Dla stężenia jonów [OH-]=1x10^-5 mol/dm3 określ:
a) stężenie [H+]
b) pH r-ru
c) odczyn r-ru

a) [H+]+[OH] = 10^-14 mol/dm3
[H+] = 10^-14 - 10^-5 = 10^-9 mol/dm3

b) [H+] = 10^-9 mol/dm3
pH = -log10^-9 = 9

c) pH>7 wiec odczyn jest zasadowy