Prosiłbym o napisanie informacji ( najbardziej istotnych):
o obronie Westerplatte
o obronie Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku
o bitwach:
pod Mokrą 1939
nad Bzurą 1939
pod Kockiem

Jeśliby można to w jak najszybszym czasie ?

Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:53:52+01:00
Westerplatte - Załoga tej polskiej placówki w chwili wybuchu wojny liczyła 182 oficerów i żołnierzy. O godzinie 4:45 pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał oraz desant. Po odparciu pierwszych ataków dowódca placówki mjr H.Sucharski z braku jakiejkolwiek nadziei pragnął poddać placówkę, podczas gdy jego oficerowie chcieli bronić się aż do wyczerpania zapasów. Wobec tak zasadniczej różnicy zdań dowództwo przejął kpt Franciszek Dąbrowski.. Obrońcy Westerplatte wytrwali do 7 września. Zginęło tylko 15 ludzi, a blisko 50 zostało rannych.

Poczta Gdańska - druga po Westerplatte polska placówka eksterytorialna w Gdańsku. Padła po czternastu godzinach obrony z racji iż nie był to obiekt wojskowy. Niemcy nie uznali jej obrońców za kombatantów. Ze 110 pocztowców w walce uczestniczyło 51; 10 zginęło i zmarło z ran (w tym dowódca, ppor. Konrad Guderski); 68 stracono po kapitulacji.

Bitwa pod Mokrą - silne natarcie niemiecki wyszło już 1 września. Obroną dowodził płk. Julian Filipowicz, oficer "energiczny, z inicjatywą, o szybkiej decyzji". Polskie odziały wspierał pociąg pancerny nr 53 "Śmiały". Wołyńska Brygada Kawalerii czterokrotnie powstrzymywała pod Mokrą natarcia 4. DPanc gen. Georga-Hansa Reinhardta. Niemcy stracili kilkadziesiąt zniszczonych bądź uszkodzonych czołgów ( jeden z ich pogromców, kpr. Leonard Żłób został przedstawiony jako pierwszy polski żołnierz w kampanii wrześniowej do krzyża Virtuti Militari). Według płk. Prągowskiego był to " w dziejach drugiej wojny światowej jedyny przykład, gdzie tak siła tak ogniowo słaba stawiła tak skuteczny opór potężnej ogniowo, dzielnej dywizji pancernej"

Bitwa nad Bzurą - bitwa rozegrana w dniach od 9 do 22 września. Dowództwo sprawował gen. Tadeusz Kutrzeba, dowodził on Armiami "Poznań" i "Pomorze". Polskie odziały walczyły z 8. i 10. Armią niemiecką. Bitwę możemy podzielić na dwa etapy: polskie natarcie od 9 IX do 15 IX oraz 15 IX do 22 IX odwrót polskich oddziałów w kierunku Wa-wy. Straty po stronie polskiej wyniosły ok 15 tys. poległych a po stronie niemieckiej ok 6.

bitwa pod Kockiem - bitwa rozegrana w dniach od 2 do 5 października 1939 przez SGO "Polesie" z gen bryg na czele Kleebergiem. Walka pomimo sukcesów grupy została przerwana z racji wyczerpania zapasów amunicji.
Straty grupy: 250 poległych żołnierzy (w tym 66 oficerów i podchorążych).