Proszę o przetłumaczenie poniższego tekstu z polskiego na angielski... z góry WIELKIE dzięęki :)) (tekst na poziomie VI kl. podstawówki)


Ludzie w przyszłości będą podróżować statkami kosmicznymi. Będą latać statkami kosmicznymi w kosmos. Podróż będzie łatwa i przyjemna. Paliwem w statku będzie woda. Podróż w statku kosmicznym będzie tania. :)Jeszcze raz z góry dzięęki :)

2

Odpowiedzi

2009-11-18T17:31:36+01:00
In future people will travel by spaceships. They will fly in spaceships to the space. Travel will be easy and nice. Spaceships will use water as a fuel. Travelling by spaceship will be cheap.
2009-11-18T17:32:44+01:00
People will travel spaceship in the future.
They'll fly spaceship to the kosmos. Journey will comfortable and
pleasant. Motion lotion will water in spaceship. Journey will cheap in spaceship.