Zapisz zależność y od x. Czy ta zależność jest proporcjonalnością prostą? Jeśli tak - podaj współczynnik proporcjonalności.
a) x- długość boku kwadratu, y- obwód kwadratu.
b)x- długość krawędzi sześcianu, y- objętość sześcianu,
c) x- promień okręgu, y- długość okręgu.
d) x- promień koła, y - pole koła,
e) x- długość boku kwadratu, y - długość przekątnej kwadratu.

P.S. proszę o dokładne rozpisanie i wytłumaczenie o co w tym chodzi. Jeśli ktoś da beznadziejną odpowiedz tonie dam punktów!!!

1

Odpowiedzi

A) a- bok y+ax
l= 4a
y=4x
odp Propocjonalność prostej a=4
B) V=a3
y=x3
odp To nie jest propocjalność prostej ponieważ nie jest w pierwszej potędze
C)l=2*pi*r
y=2pix
odp to jest propocjalność prostej a=2pi
D) P=pir2
y=pix2
odp To nie jest propocjalność prostej
E) d= a* pierwiastek z dwóch
y= x pierwiastka z 2
odp To jest propocjalność prostej
122 4 122