Po sąsiednich torach przemknęły obok siebie dwa pociągi osobowe jadące w przeciwne strony. Jeden z nich jechał z prędkością 72km/h, drugi 90km/h. Pasażer pierwszego pociągu zmierzył czas 3s, w jakim sąsiedni pociąg był widoczny przez okno. Jaka była długość drugiego pociągu?

1

Odpowiedzi

2009-11-18T20:30:49+01:00
V₁=72 km/h
V₂=90km/h
90 -72=18 km/h
zamieniamy km/h na m/s
18km/h ÷3.6=5 m/s
5m/s x 3 s=15m
odp.Długość 2 pociągu wynosi 15m