Odpowiedzi

2009-11-18T17:40:20+01:00
(x² + x - 4x - 1)² =
x⁴+ x² +16x² + 1
2009-11-18T17:40:55+01:00
(x-4)(x+1)² = (x-4)(x² + 2x + 1) = x³ + 2x² + x - 4x² - 8x - 4 = x³ - 2x² - 7x - 4
2009-11-18T17:42:07+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej :
(x-4)(x+1)² =(x-4)(x²+2x+1)=x³+2x²+x-4x²-8x-4=x³-2x²-7x-4