Rozwiąż równania:
a) 2x + 15 = 16 (1+0,125x)
ma wyjść 0 = 1

b) 3(x-2) < 1/3x +10
ma wyjść x< 6

c) x+ 41 = (2x + 13) - (x-28)
ma wyjść 0=0

d) 6x -x + (2x+3) = 3(2-x)
ma wyjść x=0,3

e) 5 + x = (24 - x) - (19-2x)
ma wyjść 0 = 0

f) 9x - 4x + (4 + x) = 2(x+1)
ma wyjść x= -3/2

g) 3y + 5=4(9+0,75y)
ma wyjść 0 = 31

h) x/2 - x/4 = 4 - x/3
ma wyjść = 12

chciałabym aby mi to ktoś rozwiązał;PP oby szybko i dobrze;d za zad daję 25 pkt a to nie jest mało ;pp Więc żeby ktoś mi nie pisal w odp ";)" bo za to dostaje sie bana. Jeśli nie wiesz - nie rozwiązuj, przynajmniej mnie szlag nie trafi.

4

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-12T17:34:54+02:00
2x + 15 = 16 (1+0,125x)
2x+15=16+2x
2x-2x=16-15
x=1

x+ 41 = (2x + 13) - (x-28)
x+41=2x+13-x+28
x-2x+x=-41+13+28
0=0

6x -x + (2x+3) = 3(2-x)
6x-x+2x+3=6-3x
6x-x+2x+3x=6-3
10x=3/10
x=0.3
5 + x = (24 - x) - (19-2x)
5+x=24-x-19+2x
x+x-2x=-5+24-19
2x=0/2
x=0

9x - 4x + (4 + x) = 2(x+1)
9x-4x+4+x=2x+1
9x-4x+x-2x=-4+1
6x=-3/6
x=
1 3 1
2009-05-12T17:40:52+02:00
A)2x+15=16+2x
2x-2x=16-5
0=1
c)x=41=2x=13-x=28
x+41=x+41
x-x=41-41
0=0
d)6x-x+2x+3=6-3x
7x+3=6-3x
7x+3x=6-3
10x=3/10
x=0,3
e)5+x=24-x-19+2x
5+x=x+5
x-x=5-5
0=0
f)9x-4x+4+x=2x=2
6x+4=2x+2
6x-2x=2-4
3x=-2/3
x=-2/3
g)3y+5=36+3y
3y-3y=36-5
0=31
1 3 1
2009-05-12T17:49:12+02:00
A) 2x + 15 = 16 (1+0,125x)
2x+15=16+2x
2x-2x=16-15
0=1

b) 3(x-2) < 1/3x +10
3x-6<1/3x+10
3x-1/3x<10+6
2 2/3x<16 I:2 2/3=8/3
x<6

c) x+ 41 = (2x + 13) - (x-28)
x+41=2x+13-x+28
x-2x+x=13+28-41
0=0

e) 5 + x = (24 - x) - (19-2x)
5+x=24-x-19+2x
x+x-2x=24-19-5
0=0d) 6x -x + (2x+3) = 3(2-x)
6x-x+2x+3=6-3x
6x-x+2x+3x=6-3
10x=3 I÷10
x=0,3

f) 9x - 4x + (4 + x) = 2(x+1)
9x-4x+4+x=2x+2
9x-4x+x-2x=2-4
4x=-2 I÷4
x=-2/4
x=-1/2


g) 3y + 5=4(9+0,75y)
3y+5=36+3y
3y-3y=36-5
0=31

h) x/2 - x/4 = 4 - x/3
½x-¼x=4-1/3x
½x-¼x+1/3x=4
6/12x-3/12x+4/12x=4
7/12x=4 I÷7/12
x=48/7
x=6 6/7

1 3 1
2009-05-12T17:52:43+02:00
A) 2x + 15 = 16 (1+0,125x)
2x + 15 = 16 + 2x /-15
2x = 1 + 2x /-2x
0≠1 równanie sprzeczne

b)3(x-2) < ⅓x +10
3x - 6 <⅓x + 10 /+6
3x < ⅓x + 16 /-⅓x
2⅔x < 16
⁸/₃x < 16 /*³/₈
x < 6

c)x+ 41 = (2x + 13) - (x-28)
x+41 = 2x +13 - x +28
x+41 = x +41 /-41
x=x /-x
0=0 równanie tozsamościowe

d)6x -x + (2x+3) = 3(2-x)
5x + 2x+3=6-3x
7x +3 = 6-3x /+3x
10x +3= 6 /-3
10x = 3 /:10
x=0,3

e)5 + x = (24 - x) - (19-2x)
5+x = 24 - x - 19 + 2x
5+x = 5 + x /-5
x=x /-x
0=0 równanie tożsamościowe

f)9x - 4x + (4 + x) = 2(x+1)
5x + 4 + x = 2x +2
6x +4 = 2x + 2 /-4
6x = 2x - 2 /-2x
4x = -2 /:4
x= -½

g)3y + 5=4(9+0,75y)
3y + 5 = 36 + 3y /-5
3y = 31 + 3y /-3y
0≠31 równanie sprzeczne

h)x/2 - x/4 = 4 - x/3
6/12 x - 3/12 x = 4 - 4/12 x /*12
6x - 3x = 48 - 4x /+4x
7x = 48 /:7
x= 6 ⁶/₇

Nie wiem dlaczego ale w przykładach "f" i "h" wyszedł mi inny wynik niż ty podałaś.
1 3 1