1.Wiedząc .ze trójkąt prostokątny ma boki długości:3cm, 4cm, 5cm, oblicz jego pole.Jaka jest długość wysokości opuszczonej na najdłuższy bok tego trójkąta?

2.Największa piramida , piramida Cheopsa , była pokryta białymi porcelanowymi płytkami. Ile metrów kwadratowych płyt potrzeba do pokrycia jednej trójkątnej ściany, jeżeli podstawa tego trójkąta ma 230m , a jego wysokość wynosi 186m? Ile metrów kwadratowych płyt potrzeba do pokrycia wszystkich czterech ścian piramidy ?

Proszę o obliczenia
potrzebne na dzisiaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

2

Odpowiedzi

2009-11-18T17:56:21+01:00
1.Wiedząc .ze trójkąt prostokątny ma boki długości:3cm, 4cm, 5cm, oblicz jego pole.Jaka jest długość wysokości opuszczonej na najdłuższy bok tego trójkąta?
P=1/2*a*b
a=3
b=4
c(przeciwprostokątna)=5cm
P= 1/2 *4*3
P=6 cm kwadratowych.
odp. pole wynośi 6 cm kwadrawowych, wysokość opuszczona na najdłuższy bok trójkąta wynośi 4 cm
21 4 21
2009-11-18T18:08:42+01:00
1. ½x4x3=2x3=6cm²
Krotsze boki to przyprostokatne, a w trójkocie jedna przyprostokatna jest wysokoscia drugiej
2.Przekatna kw = 230√2
Pkb²=(½p)²+h²
Pkb²=115+34596
Pkb²=34711
Pkb=√34711
h sciany bocznej-34711=h²+½230=34711=h²+115
h²=34711-115
h=√34596
½a*h=115*√34596- nie mam kalkulatora z pierwiastkami ale to jest wynik
7 3 7