Odpowiedzi

  • qod
  • Początkujący
2009-11-18T17:46:14+01:00
A) to narzędzia służące do masowego komunikowania się w celu dostarczenia informacji reklamowych do bardzo licznych i zróżnicowanych odbiorców. Odbiorca to podmiot, który oczekuje aby przekaz reklamowy był we właściwy sposób do niego skierowany. Narzędzia które są do tego wykorzystywane tzw. media reklamy, to kanały komunikacyjne, które mają podobny charakter i sposób oddziaływania na odbiorcę.

b) Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej.

c) Product placement (ang. umieszczenie produktu) – jedno z narzędzi marketingowych służące promocji produktów i usług.

Mechanizm polega na umieszczeniu produktu w środku przekazu w taki sposób żeby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do używania bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy.

d) Reklama społeczna to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).

e) Reklama polityczna może być rozumiana jako zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, mających na celu przekonanie, wpływ, pobudzenie obywateli, by udzielili poparcia politykom, partii, lub projektowi politycznemu, by brali udział w procesach politycznych i przede wszystkim w kampaniach wyborczych.
1 5 1