Jak według św Jana "Po tym wszyscy poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" i św Pawła w liście do Filipian "Czyńcie to czego sie nauczyliście, co przejeliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami" Chrześcijanie powinni budować cywilizację miłości?

1

Odpowiedzi

2009-05-12T19:06:02+02:00
Z tych tekstów wynika, że chrześcijanie powinni darzyć siebie miłościa,(wzajemnie się miłować) bo to buduje cywilizację miłości, ponieważ nie ma kłotni, wojen itp.. I że mamy brać przykład z nauczania Jezusa (ten drugi fragment) jak jest w biblii, czyli przede wszystkim postępować zgodnie z dekalogiem:):) tak mi się wydaje
3 5 3