Odpowiedzi

2009-11-18T18:07:05+01:00
UNESCO
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Human Rights Watch

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:07:00+01:00
-Rzecznik Praw CZłowieka- Janusz Kochanowski
rzecznik Praw Dziecka


-system ochrony Praw Człowieka-ONZ(instytucje ochrony praw czloweika w systemie ONZ)
komisja praw człoweika
-----Komitet Praw człowieka

Komitet praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych
komitetds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
Komitet przeciwko Torturom
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji kobiet
Komitet Praw Dziecka
Wysoki Komisarz ONZ ds. promocji i ochrony praw człoweika
I----nstytucje do ochrony Praw Czloweika w europie
- Europekjski Trybunał Praw CZłoweika
-Europejski Komitet zapobiegania Torturom