W roku _ _ _ _ niemiecki zakonnik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze _ _ _ _ _ na znak protestu przeciwko praktyce sprzedawania _ _ _ _ _ _ _ _ . Wystąpienie to przyczyniło się do rozwoju ruchu domagającego się przeprowadzenia reformy do Kościoła. W wyniku zakwestiowania potrzeby istnienia hierarchii kościelnej i władzy papieża doszło do rozłamu w Kościele i powstania nowych odłamów chrześcijaństwa, których wyznawcow katolicy określali mianem _ _ _ _ _ _ _ _ lub _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Reformacja doprowadziła do wystąpień społecznych i wojen religijnych. Ostatcznie w _ _ _ r. w Niemczech zawarto pokój religijny w Augsburgu wg zasady : ,, czyj _ _ _ _ _ tego _ _ _ _ _ _ " .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:20:04+01:00
1517r.
Marcin Luter
spis 95 tez
odpustów
protestantów, reformatorzy
1555r. czyj kraj tego religia
2009-11-18T18:24:16+01:00
1)1517
2)_ Marcin Luter
3)95 tez
4)odpustów
5)l
6)
7)1555
8)władza
9)religia
2009-11-18T21:47:44+01:00
W roku 1517 niemiecki zakonnik Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez na znak protestu przeciwko praktyce sprzedawania odpustów, Wystąpienie to przyczyniło się do rozwoju ruchu domagającego się przeprowadzenia reformy Kościoła. W wyniku zakwestionowania potrzeby istnienia hierarchii kościelnej i władzy papieża doszło do rozłamu w kościele i powstania nowych odłamów chrześcijaństwa, których wyznawców katolicy określali mianem luteranów lub kalwinistów. Reformacja doprowadziła do wystąpień społecznych i wojen religijnych. Ostatecznie w 1555 roku w Niemczech zawarto pokój religijny w Augsburgu wg. zasady czyje panowanie tego wyznanie.