Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powsta
nie w tej reakcji chemicznej,jeśli masa produktów wynosi 190g.Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2.
muszą być: dane,szukane.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T18:37:00+01:00
Mg +2HCl---> MgCl2 +H2

MgCl2 + H2=190g

95:2=95+2=97g

190g-x
97g-2g
x=3,92g wodoru