Przedstaw w postaci wykresu przykład funkcji spełniającej następujące warunki:
*do wykresu należy punkt P=(1,3)
*dla argumentu x=2 funkcja przyjmuje wartość 6 dla co najmniej dwóch argumentów
*funkcja przejmuje wartość 6 dla co najmniej dwóch argumentów
*funkcja przejmuje wartość 0 dla argumentu x=3
* dziedziną funkcji jest zbiór liczb spełniających warunek -3<x<lub równe 5

1

Odpowiedzi

2009-11-19T10:22:06+01:00