Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji.
1___C2H4 +_____HCl -----> _____C2H5Cl
2___C2H5Cl +____H2O---->____C2H5OH + ___HCl
3___C2H5OH +____02----->____CH3COOH +____H2O
4____CH3COOH +___O2 ----->_____CO +____H20
5____CH3COOH +_____BI2O3 -----> ______(CH3COO)3Bi + ___H2O
6____CH3COOH + ___Ca -----> ____(CH3COO)2Ca + ____H2

2

Odpowiedzi

2012-07-13T14:44:15+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 1) C2H4 + HCl -----> C2H5Cl
 2) C2H5Cl + H2O----> C2H5OH + HCl
 3) C2H5OH + 02-----> CH3COOH + H2O
 4) CH3COOH + O2 -----> 2CO + 2H20
 5) 6CH3COOH + BI2O3 -----> 2(CH3COO)3Bi + 3H2O
 6) 2CH3COOH + Ca -----> (CH3COO)2Ca + H2

2012-07-13T14:44:47+02:00

1. C2H4 + HCl -----> C2H5Cl <-- nie trzeba dobierać współczynników, jest ok
2. C2H5Cl +H2O---->C2H5OH +HCl <-- nie trzeba dobierać współczynników, jest ok
3. C2H5OH + O2-----> CH3COOH + H2O <-- nie trzeba dobierać współczynników, jest ok
4. CH3COOH +O2 ----->2CO +2H2O
5. 6CH3COOH +BI2O3 -----> 2(CH3COO)3Bi + 3H2O
6. 2CH3COOH + Ca ----->(CH3COO)2Ca + H2