ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1.Plan Boga względem mnie i jego realizacja
2. Czym jest grzech, jakie są jego skutki
3. Na czym polega zbawcze miano, kim dla mnie jest Chrystus
4. Sakrament pojednania, jego ustanowienie i działanie
5. Potrzeba Boga w życiu człowieka
6. Dlaczego wszelkie inne przejawy kultu są złe
7. Co niszczy a co pogłębia wiarę
8. Czym są dary Ducha Świętego i jaką spełniają funkcję
9. Dlaczego o Matce Bożej mówimy że jest wzorem przyjęcia dobrej nowiny
10.Czemu mówimy że Maryja jest naszą orędowniczką
11.Grzech pierworodny i jego skutki
12.Jak unikać grzechu, aby być w jedności z Bogiem
13. Znak krzyża wyrazem wyznania wiary
14. Duch Święty w historii zbawienia
15. Postawa Maryi wobec dobrej nowiny
16. 10 przykazań bożych (powstanie, cel)
17.Grzech przeciwko jednemu z przykazań
18. Postawa pracodawcy i pracownika w aspekcie wiary

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T11:22:45+01:00
1.Plan Boga względem mnie i jego realizacja - Bóg miał swój plan na życie człowieka zanim człowiek się urodził. Bóg chce aby człowiek został zbawiony.

2. Czym jest grzech, jakie są jego skutki-grzech zachowanie wbrew sobie i swojemu sumieniu. Skutki nieczyste sumienie i zakłócone porozumienie z Bogiem.

3. Na czym polega zbawcze miano
, kim dla mnie jest Chrystus-Chrystus to zbawiciel całego świata i wszystkich ludzi.

4. Sakrament pojednania, jego ustanowienie i działanie-sakrament pojedniania działa jak oczyszczenie dla człowieka.

5. Potrzeba Boga w życiu człowieka- każdy człowiek potrzebuje chwili dla Boga to właśnie modlitwa daje kontakt z Bogiem w formie rozmowy.

6. Dlaczego wszelkie inne przejawy kultu są złe-ponieważ wszystko czego Bóg nichciał dla człowieka jest złe

7. Co niszczy a co pogłębia wiarę-wiarę pogłębia miłość i oddanie Bogu, a niszczy ją grzech i szatan.

8. Czym są dary Ducha Świętego i jaką spełniają funkcję-majaą spełniać funkcję umacniania w wierze.

9. Dlaczego o Matce Bożej mówimy że jest wzorem przyjęcia dobrej nowiny- ponieważ była oddana i poddana woli Boga.

10.Czemu mówimy że Maryja jest naszą orędowniczką-ponieważ wstawia się za nami do Boga i modlimy się doi niej.

11.Grzech pierworodny i jego skutki-grzech pierworodny czyli grzech Ewy i Adama czyli brak raju .

12.Jak unikać grzechu, aby być w jedności z Bogiem- Działać w zgodzie z dekalogiem

13. Znak krzyża wyrazem wyznania wiary-tak wierzymy że Bóg jest w trzech osobach.

14. Duch Święty w historii zbawienia-Jedna z trzech osób Boga musiała być w historii zbawienia.

15. Postawa Maryi wobec dobrej nowiny-poddała się Bogu

16. 10 przykazań bożych (powstanie, cel)- Mojrzesz, cel aby człowiek żył w zgodzie z wiarą.

17.Grzech przeciwko jednemu z przykazań-niszczy wiarę w Boga i w to przykazanie

18. Postawa pracodawcy i pracownika
w aspekcie wiary - każdy ma swoje prawa i obowiązki
2009-11-19T15:22:57+01:00
1 Bóg kocha ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan". Tak często powtarzamy pierwsze prawo duchowego życia, a zarazem pierwsze prawo ewangelizacji. Tak często je powtarzamy, że zamazał się w naszej świadomości jego głęboki sens;