Odpowiedzi

2009-11-18T19:43:25+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T22:41:47+01:00
Świadczy takiej właśnie konkurencji i walki w byt praktycznie każdej żywej istoty,nadprodukcji, zmienności, współzawodnictwa oraz dążenia do przeżycia, aby móc się rozmnażać, wzrost liczby korzystnych i spadek liczby niekorzystnych genów w populacji,zmiany te kumulują się w populacjach izolowanych geograficznie, co może spowodować powstanie nowego gatunku.Transformacja obejmuje wspólną ewolucję procesów, organizacji i technologii, skoncentrowanie się na pewnej określonej części wspomnianego otoczenia konkurencyjnego, wyodrębnionej pod względem rodzaju produkcji i zasięgu geograficznego.
2009-11-18T22:50:58+01:00
Hipoteza Czerwonej królowej
Koncepcja wyjaśniająca m.in. proces ewolucyjnego wyścigu zbrojeń .Twórca Hipotezy Czerwonej Królowej ,ewolucjonista Leigh Van Halen z uniwersytetu w Chicago ,założył ,że silna konkurencja stałe zmiany ewolucyjne o charakterze kierunkowym .Przykładam jest wyścig zbrojeń pomiędzy drapieżnikami i ich ofiarami (drapieżniki są coraz słabsze i lepiej uzbrojone dlatego że ich ofiary są coraz szybsze i sprawniejsze.Nazwa hipotezy jest zapożyczeniem z powieści Lewisa Carrolla Po drugiej stronie lustra w powieści Czerwona Królowa szachów ,biegnąc bez przerwy wraz ze zmieniającym się otoczeniem ,mówiła do Alicji ''Tutaj(...),aby utrzymać się w tym samym miejscu ,trzeba biec ile sił'')