Odpowiedzi

2009-11-18T19:24:07+01:00
Praca wykonana przez pompę
W=m*g*h=V*ro*g*h=50m3*1000kg/m3*9,81m/s2*10=4905000J=4905kJ
=4905kWs
P=W/t=4905Ws/90s=54,5kW
sprawność=54,5*100%/88=62%