1. Klient wpłacił do banku kwotę 8000 zł. Po dwóch latach bank dopisał odsetki w wysokości 662,85 zł. Odsetki w tym banku są kapitalizowane co kwartał. Oblicz roczną stopę procentową. Rozwiązanie 4 procent.
2. Pan Dłużnik otrzymał kredyt w wysokości 24 000 zł oprocentowany w wysokości 15 procent rocznie na okres 5 lat. Uzgodniono z bankiem, że spłata kredytu odbywać się bedzie według zasady: stała miesięczna spłata kapitału oraz malejąca kwota przysługujących odsetek. Oblicz wysokość pierwszych czterech rat oraz wysokość ostatniej.
Rozwiązanie
1-700 2 695 3 690 4 685 60 405

1

Odpowiedzi

2009-11-20T20:01:03+01:00
Proszę o wybranie jako najlepsze rozwiązanie
1 5 1