1. Uzupełnij równania reakcji prowadzących do otrzymania tlenków:
a) + ----->CaO+CO2
b)Cu(OH)2-----> +
c)O2+ ------>NO2
d) + ----->P4O10
e)FE2O3 + ----->H2O+

2. Z podanych tlenków (Al2O3, SO3, SO2, ZNO, CaO, BaO, NO, Na2O, N2O5, K2O, CO, CO2, As2O3, FeO, SiO2, MgO, P4O10) wybierz:
a)tlenki kwasowe
b)tlenki amfoteryczne

3.Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:
a) CaO+H2O----->
b)P4O10+H2O----->
c)AL2O3+H2O----->
d)NO+H2O------>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:54:22+01:00
A)CaCO3
b)CuO + H2O
c)2O2 + N2--- 2NO2
d)2P2+5O2----> P4O10
e)Fe2O3 +6 HCl--> 2FeCL3 + 3H20
2.
a) SO3,SO2,N2O5mCO2,SiO2,P4O10
b)Al2O3,ZnO,As2O3

3.a)Cao + H20---> Ca(OH)2
b)P4O10 + 6H2O---> 4H3PO4
c)Al2O3 + H20--->X
d)NO + H2O --->X
4 3 4