Napisz nazwy produktów reakcji(a) i równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków(b)
a)matal grupy 1 lub 2 +woda--> .........................
tlenek metalu grupy 1 lub 2 --> ............................
chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy 1 lub 2-->..............
b) woorotlenek litu................
wodorotlenek baru.....................
wodorotlenek glinu....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:08:51+01:00
A) metal grupy 1 lub 2 + woda--> wodorotlenek + wodór

tlenek metalu grupy 1 lub 2 + woda (zapomniałaś dopisać) --> wodorotlenek

chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy 1 lub 2--> wodorotlenek (w formie osadu) + inny chlorek

b) wodorotlenek litu
2 Li + 2 H₂O -> 2 LiOH + H₂
Li₂O + H₂O -> 2 LiOH

wodorotlenek baru
Ba + 2 H₂O -> Ba(OH)₂ + H₂
BaO + H2O -> Ba(OH)₂

wodorotlenek glinu
AlCl₃ + 3 NaOH -> Al(OH)₃ (osad) + 3 NaCl
4 4 4