57.
a)jaką jest zawartość procentowa tlenku węgla(4) w powietrzu?
b)jaką rolę odgrywa tlenek węgla(4) w życiu roślin?
c)Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
d)Jakie czynniki są niezbędne,aby zaszła reakcja fotosyntezy?
e)W jaki sposób tlenku węgla(4)dostaje się do atmosfery?
f)W jaki sposób tlenku węgla(4)jest usuwany z atmosfery?

59.
Uzupełnij zadania.
Woda wapienna ......................... pod wpływem ...............Jest to reakcja charakterystyczna dla...............Substratami tej reakcji są .................... i .....................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:30:05+01:00
57.
a)0,03%
b)rośliny pobierają tlenek węgla(IV) z powietrza, potrzebują go do przetrwania i wyprodukowania glukozy
c)substraty: dwutlenek węgla czyli tlenek węgla (IV) i woda, produkty: Glukoza i tlen
d)czynniki: energia i chlorofil
e)człowiek wydycha go do powietrza zabierając z niego tlen
f)rośliny pobierają go do swoich organizmów dając tlen do atmosfery
59.
Uzupełnij zadania.
Woda wapienna mętnieje pod wpływem dwutlenku węgla. Jest to reakcja charakterystyczna dla tego związku chemicznego. Substratami tej reakcji są woda wapienna i dwutl. węgla.
2009-11-18T22:50:44+01:00
A) 0,03%
b) jest niezbędny do procesu fotosyntezy
c) s: dwutlenek węgla, woda; p: glukoza, tlen
d) światło
e) jest wydychany przez organizmy żywe, jest produktem reakcji spalania związków organicznych
f) jest asymilowany w procesie fotosyntezy

Woda wapienna mętnieje pod wpływem CO2. Jest to reakcja charakterystyczna dla wykrywania wydzielającego się CO2 podczas reakcji. Substratami tej reakcji są CaCO3 i H2O