Zaznacz na osi zbiory liczbowe, a następnie znajdź zbiór A ∩ B

Zad. 1
a) (-3; 4) ∩ <2; 7)
b) <-5; 3) ∩ (3;6)
c) (-∞; 5> ∩ (2; ∞)
d) (-5; -2) ∩ <1; 3)

Zad. 2

Zaznacz na osi zbiory liczbowe, a następnie znajdź zbiór A υ B

a) (-∞; 2) υ <0; ∞)
b) (-3; 2> υ <2; 4)
c) <-1; 5> υ (3; 4)
d) <-2; 4) υ (0; 6)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:43:51+01:00
Zad.1
a) (-3; 4) ∩ <2; 7)
A∩B= <-2;7>

b) <-5; 3) ∩ (3;6)
A∩B=<3>

c) (-∞; 5> ∩ (2; ∞)
A∩B=<2;5>

d) (-5; -2) ∩ <1; 3)
A∩B=<1;2>

zad.2

a) (-∞; 2) υ <0; ∞)
AυB=(-∞;∞)

b) (-3; 2> υ <2; 4)
AυB=(-3;4)

c) <-1; 5> υ (3; 4)
AυB=<-1;5>

d) <-2; 4) υ (0; 6)
AυB=<-2;6)