PROSZĘ RAZEM Z OBLICZENIAMI - zadania na klasówkę
Zad. 1.
Kolarz wystartował z ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1m/s². Po jakim czasie osiągnie prędkość 36 km/h?


Zad. 2.

Jaką drogę przejedzie samochód, który w czasie 4s jechał z prędkością 20m/s?

Zad. 3

Jaką drogę pokona narciarz, który jechał z góry w czasie 20s z przyśpieszeniem 5m/s²

Zad. 4
Samochód jechał z przyśpieszeniem 2m/s². Jaką osiągnął prędkość w czasie 5s? Prędkość wyraź w km/h.

Zad. 5

Samochód porusza się z prędkością 60km/h. Jaką drogę przejedzie ten samochód w czasie 3,5h?

Zad 6

Oblicz jaką drogę pokona ciężarówka, która w czasie 3s uzyska przyśpieszenie 2m/s²

2

Odpowiedzi

2009-11-18T19:06:45+01:00
1.
1000/3600=10/36
1000*36/3600=36000/3600=10m/s
10/1=10

po 10 sekundach

2.
4*20=80m
przejedzie 80m

3.
105*10=1050m

przejedzie 1050m

4.
2*5=10m/s
10*3600/1000=36000/1000=36km/h

5.
60*3,5=210km

6.
2m+4m+6m=12m
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:15:26+01:00
1. V=36 km/h=10m/s
a=1m/s²

V=a*t
t=V/a
t=10/1=10s


2. V=20m/s
t=4s

V=s/t
s=V*t
s=20*4=80m


3. t=20s
a=5m/s²

s=(a*t²)/2
s=(5*20²)/2
s=1000m


4. a=2m/s²
t=5s

V=a*t
V=2*5=10m/s=0,28km/h


5. V=60km/h=16,7m/s
t=3,5h=210s

V=s/t
s=V*t
s=16,7*210=3507m


6. t=3s
a=2m/s²

s=(at²)/2
s=(2*3²)/2
s=9m