NA wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurke. Jej masa wynosi 0,25kg.
Do menzurki wlano 150cm³ cieczy i ponownie zważono menzurkę. Teraz masa jest równa 0,388kg.

1) Oblicz gęstosc cieczy wlanej do menzurki
2)Na podstawie tabeli cieczy sprawdź jak mogła to to byc ciecz?

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ :)

1

Odpowiedzi

2009-11-18T18:56:40+01:00
Obliczamy masę cieczy:
0,388kg-0,25kg=0,138kg

Obliczamy gęstośc:

0,138kg/150cm3= 0.00092kg/cm3

Zamieniamy na g/cm3:

0.00092kg/cm3 = 0.00092 10^3g/cm3 = 0.00092 x 10^3 g/cm3 = 0.92 g/cm3

Sprawdzamy w tabeli, co to za ciecz...
Wychodzi, że to oliwa.

:)