Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków.
a)Na + H2O ---> ...........+............
b)........+...........--->Mg(OH)2
c)SnBr2 + ............---->.............+KBr
d)Nil2 + NaOH ---> .........+...........
e)............+.............--->Bi(OH)3 + NaCl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:57:08+01:00
A) 2 Na + 2 H₂O → 2 NaOH + H₂
b) MgO + H₂O → Mg(OH)₂
c) SnBr₂ + 2 KOH → Sn(OH)₂ (osad) + 2 KBr
d) Nil₂ + 2 NaOH → Ni(OH)₂ (osad) + 2 NaI
e) BiCl₃ + 3 NaOH → Bi(OH)₃ (osad) + 3 NaCl