Napisz po jednym przykładzie równania reakcji otrzymywania:
a)wodorotlenku ołowiu(II)
..................................
b)wodorotlenku ,w którym metal jest jednowartościowy
...................................
c)dowolnego wodorotlenku trudno rozpuszczalnego w wodzie
.................................

1

Odpowiedzi

2012-07-15T10:56:35+02:00

a)

wodorotlenek ołowiu---->Pb(OH)₂

Pb(NO₃)₂+2LiOH----->Pb(OH)₂∨ + 2LiNO₃

b)

np.wodorotlenek potasu KOH

2K+2H₂O------>2KOH+H₂

c)

np.wodorotlenek miedzi Cu(OH)₂

CuSO₄+2NaOH------->Cu(OH)₂∨+Na₂SO₄ 


∨-->osad