1.
Bok równoległoboku o długości 16cm stanowi 2/7 obwodu tego równoległoboku. Oblicz sumę dwóch kolejnych boków tego równoległoboku.

2.
Oblicz miary kątów wewętrznych równoległoboku ABCD:
(obrazek w załączniku a i b)w 1 jest 130` ,a w b na różowym 50` ,a na żółtym 70`)

3.
Oblicz w cm2 pole kolorowej wstęgi przedstawianej na rysunku w skali 1:2.(obrazek w załączniku)

1

Odpowiedzi

2009-11-18T18:58:32+01:00
16*2,5=40
(40-(2*16)):2=(40-32):2=8:2=4
1 jeden bok
8 drugi bok

niemogę jakoś wyświetlic załą cznika