1.Jak po dawnemu mówiło się na Zielone święta?

2.Co to znaczy że przez chrzest uczestniczymy w tajemnicy paschalnej Chrystusa ?

3.Jakie uzdolnienia otrzymujemy dzięki cnocie wiary, nadziei i miłości ?

4.W jaki sposób Duch Święty działa przez Apostołów ?

5.Co to znaczy że Duch Święty jest źródłem apostolskiej działalności Kościoła ?

6.W jaki sposób możemy wspierać działalności Kościoła

7.Jakiej postawy wobec Boga uczy nas Maryja ?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T09:08:29+01:00
4.W jaki sposób Duch Święty działa przez Apostołów ?
Przez ich ręce dzieją się cuda i ludzie widzieli znaki.

5.Co to znaczy że Duch Święty jest źródłem
apostolskiej działalności Kościoła ?
Duch Święty którym zostali napełnieni Apostołowie pomógł im w posłudze Bogu i bliźnim.

7.Jakiej postawy wobec Boga uczy nas Maryja ?
Postawy oddania i miłości do bliźniego i syna. Uległa gdy anioł zwiastował jej że urodzi syna. Była posłuszna Bogu.


6.W jaki sposób możemy wspierać działalności Kościoła?
Można brać udział w różnych akcjach charytatywnych
Można chodzić do Oazy (Ruch światło życie)

3.Jakie uzdolnienia otrzymujemy dzięki cnocie wiary, nadziei i miłości ?
wierzymy w Boga jego przyjście i zmartwychwstanie, mam nadzieje że wszyscy trafimy do nieba, uczymy się miłości do Boga i bliźniego


2.Co to znaczy że przez chrzest uczestniczymy w tajemnicy paschalnej Chrystusa ?
Chrzest przyjmuje nas do wspólnoty Kościoła to właśnie dlatego uczestniczymy w całym życiu Jezusa

1.Jak po dawnemu mówiło się na Zielone święta?
zapusty chyba