Mam 3 zad :
1
Oblicz masy cząsteczkowe poniższych substancji chemicznych.
SO2, HNO3 ,H2SO3 ,CI2 ,Ba(OH)2, Na2CO3, Pb3(PO4)2, C2H5OG, C3H7COOH, Al2(SO4)3
2
Substancje o podanych wzorach uszereguj według zwiększającej się masy cząsteczkowej
HNO3, NaOH, NO2, CO2, O2, H2O,H2SO3
3
Substancje o podanych wzorach pogrupuj według takiej samej masy cząsteczkowej.
H3PO4, C2H4, CO, N2, Na2O,H2SO4,NO,C2H6,H2CO3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:54:32+01:00
1. m SO2 = 1 * 32u + 2 * 16u= 32u + 32u = 64u
m HNO3 = 1 * 1u + 1 * 14u + 3 * 16u= 15u + 48u = 63u
m H2SO3 = 2 * 1u + 1 * 32u + 3 * 16u = 2u + 32u + 48u = 82u
m CI2 = 2 * 35,5 u = 71u ( może też być m CI2= 2 * 35 u = 70u )
m Ba(OH)2 = 1 * 137u + 2 * 16u + 2 * 1u= 137u + 32u + 2u = 171u
m Na2CO3 = 2 * 23 u + 1 * 12u + 3 * 16u= 46u + 12u + 48u = 106u
m Pb3(PO4)2 = 3 * 207u + 2 * 31u + 8 * 16u= 811u
m C2H5OG = ( NIESTETY NIE WIEM CO TO ZA PRZYKŁAD ŹŁY CHYBA DAŁEŚ NIE MA W TABLICY PIERWIASTKA G niestety )
m C3H7COOH = 3 * 12u + 7 * 1u + 1 * 12u + 2 * 16u + 1 * 1u= 36u + 7u + 12u + 32u +1u = 88u
m Al2(SO4)3 = 2 * 27u + 3 * 32u + 12 * 16u = 44u + 96u + 192u = 332u


zad 2. m HNO3 = 1 * 1u + 1 * 14u + 3 * 16u = 15u + 48u= 63u ( 5 )
m NO2 = 1 * 14u + 2 * 16u= 14u + 32u= 46u ( 4 )
m CO2 = 1 * 12u + 2 * 16u= 12u + 32u= 44u ( 3 )
m O2 = 2 * 16u= 32u ( 2 )
m H2O = 2 * 1u + 1 * 16u= 18u ( 1 )
m H2SO3 = 2 * 1u + 1 * 32u + 3 * 16u= 2u + 32u + 48u= 82u ( 6 )

Zad 3.

m H3PO4 = 3 * 1u + 1 * 31u + 4 * 16u = 3u + 31u + 64u = 34u + 64u = 98u ( grupa A )
m C2H4 = 2 * 12 u + 4 * 1u = 24u + 4u= 28u ( grupa B )
m CO = 1 * 12u + 1 * 16u = 28u ( grupa B )
m N2 = 2 * 14 u = 28u ( grupa B )
m Na2O = 2 * 21u + 1 * 16u = 42u + 16u = 58u ( grupa C )
m H2SO4 = 2 * 1u + 1 * 32u + 4 * 16u = 2u + 32u + 64u = 98u ( grupa A )
m NO = 1 * 14u + 1 * 16u = 30u ( grupa D )
m C2H6 = 2 * 12u + 6 * 1u = 24u + 6u = 30u ( grupa D )
m H2CO3 = 2 * 1u + 1 * 12u + 3 * 16u = 2u + 12u + 48u = 62u ( grupa E )
5 5 5