Musze to rozwiazac pomozecie
1. Jeżeli człowiek oddycha 20 razy na minutę, to częstotliwość jego oddechu wynosi:
A) 20 Hz
B) 3 Hz
C) ½ Hz
D) 1/3 Hz
2. Odległość między sąsiednimi grzbietami fal na morzu wynosi 12 m. Ile
wynosi prędkość fali jeżeli uderzają one 15 razy na minutę o brzeg ?
3. Fala poprzeczna przesuwa się po sznurze z prędkością 2m/s. Odległość
między sąsiednimi grzbietami wynosi 80 cm. Podaj okres i częstotliwość drgań sznura.
4. Dwa wahadła o jednakowej długości wychylono tak, że wahadło I ma 3 razy większy kąt odchylenia od poziomu niż wahadło II. Po swobodnym puszczeniu:
a) oba wahadła będą miały jednakowy okres drgań
b) wahadło I ma większy okres niż wahadło II
c) wahadło I ma mniejszy okres niż wahadło II
5. Odważnik zawieszony na sprężynie drga tak, że długość zmienia się od l1
= 20 cm do l2 = 26 cm. Podaj amplitudę drgań odważnika.
6. Na sprężynie drgają dwie kule . Jedna ma okres drgań 1,2 sekundy
A druga drga z f 2 = 0,8 Hz. Ile drgań wykonuje każda kulka w czasie 1 min?
7. Natężenie dźwięku zależy od
a) amplitudy drgań ciała
b) prędkości dźwięku
c) częstotliwości drgań ciała
d) wysokości dźwięku
8. Jeżeli drwal rąbie drewno za szerokim jeziorem, to na przeciwległym
brzegu słychać 2 odgłosy za jednym uderzeniem. Jak to wyjaśnić ?
9. Sygnał dźwiękowy wysłany z echosondy statku wrócił odbity od ławicy
Ryb po 0.4 sekundy. Jak głęboko jest ławica jeżeli prędkość fali głosowej
W wodzie wynosi 1450 m/s ?
10. Interferencja fal polega na
a) zmianie kierunku ruchu na granicy dwóch ośrodków
b) zmianie kierunku ruchu po przejściu przez wąską szczelinę
c) nakładaniu się jednej fali na drugą

1

Odpowiedzi

2009-05-14T14:13:01+02:00
1. 20/60sek = 1/3 Hz

2. 12*15/60 = 3 m/sek

3. V=2 m/sek częstotliwość=2:0,8 [m/s : m] = 1,5 Hz okres =0,8:2 = 0,4 sek

4. Moment bezwładności jest większy bo L większe czyli odp. C

5. l1-l2 - amplituda wynosi 6 cm

6 jedna ma okres drgań 1,2 sek (dzielimy 60/1,2) czyli wykonuje 50 1/min
druga drga z czestotliwością 0,8 1/s (mnożymy 0,8*6) czyli 48 1/min

7. A i to do kwadratu :)

8. Jest to zależne od gęstości/wilgotności powietrza. Tuż nad wodą panuje duża wilgotność prze co prędkość fali jest inna niż powyżej.

9. mnożymy 0.4*1450 i dzielimy przez 2 (fala musi wrócić więc ma podwójną drogę)
Odp: 290 m

10.C
11 3 11