Reakcje redoks, których zapisy słowne przedstawiono poniżej, nie są reakcjami
wymiany. ZAZNACZ W KAŻDYM ZAPISIE REAKCJI CHEMICZNEJ: UTLENIACZ, REDUKTOR, UTLENIANIE i REDUKCJĘ.

a) węgiel + tlen ---> tlenek węgla (IV)

b) wodór + tlen ---> tlenek wodoru.


PS. Odpowiedzi prosze podać tak :

a)
węgiel - ....
tlen - ....

itp.

b)
wodór - ....
tlen - ....

Proszę o szybką odp.

1

Odpowiedzi

2012-07-17T11:41:15+02:00

a)

węgiel --> tl. węgla -- utlenienia

tlen --> tlenek węgla ---redukcji

węgiel - reduktor

tlen - utleniacz

b)

wodór --> tl. wodoru -- utlenienia

tlen --> tlenek wodoru -- redukcji

wodór - reduktor

tlen - utleniacz

13 4 13