Czworo dzieci zmierzyło obwody i średnice przedmiotów, których brzegi mają kształt okręgu. Następnie dzieci obliczyły przybliżoną wartość liczby π. Które z dzieci otrzymało najdokładniejszy wynik.

A.Michał
średnica=18cm
obwód=55cm

B.Ela
średnica=8cm
obwód=25cm

C.Asia
średnica=24cm
obwód=77cm

D.Kuba
średnica=2cm
obwód=6cm

1

Odpowiedzi

2009-11-18T19:36:18+01:00
Michał .

r=9
l=2πr = 18π ≈ 56,5

Ela .

r=4
l=2πr = 8π ≈ 25

Asia .

r=12
l=2πr= 24π ≈ 75,3

Kuba .

r=1
l=2πr = 2π ≈ 6,2


Moim zdaniem odpowiedź B. czyli Ela .
4 4 4