1.Doprowadź do postaci iloczynu .
a). a²+¼+a=
b). x⁶-4y²=
c). 4x²+20x+25=
d). 6xy+3x²-9x²=
e). 8ac-4a²c₊12ac²=
2.Rozwiąż równania i nierówności . ( jak sie da to opuscisc nawias )
a). (2x-5)²=4x²
b). (3x-4)(3x+4)-5x²=(5-2x)²
c). 9x²-8>(3x-2)²=
d). 2 ( pomnozyc ) (5x)²<x²+(7x+4)²=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T19:18:31+01:00

b)= (x³+ 2y) (x³-2y)
c) = (2x+5)²
d) = 3x(2y+x-3x)
e) = 4ac(2-a+3c)

2
a) 4x²-20x+25 = 4x²
-20x= -25 /:(-20)
x=1 ¼
b) 9x²-16-5x²= 25-20x+4x²
20x= 41
coś podobnego resztę nie wiem ;)
2 2 2