1. Z jakich atomów zbudowana jest cząsteczka wody .?
2. Jakie wiązanie występuje pomiędzy atomami w cząsteczce wody ? Jak się on tworzy ?
3. Jakie wiązanie występują pomiędzy cząsteczkami wody .?
4. Jak się tworzą płatki śniegu .?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T22:36:28+01:00
Kolego ma błąd, cząsteczka wody nie składa się z "cząsteczki wodoru i 1/2 cząsteczki O2 (jak to przeczytałem, to mało co nie spadłem z krzesła ze śmiechu :D ) tylko z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu.

2. Wiązania między atomami są kowalencyjne niespolaryzowane, koordynacyjne.

3. Wiązania pomiędzy cząsteczkami wody: atom wodoru należący do jednej cząsteczki przyciągany jest przez parę elektronów z zewnętrznej powłoki atomu tlenu cząsteczki sąsiedniej. Nie sa to wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, tak jak ktoś to błędnie ujał. JEST TO WIĄZANIE KOWALENCYJE DIPOLARNE !!!!!!!
4. Zaczyna się od kondensacji lodu na cząstce pyłu. Początkowo powstaje sześciokątny płaski kryształ o wielkości ułamka milimetra. W temperaturach między -1 °C a -3 °C oraz między -10 °C a -20 °C warunki bardziej sprzyjają osadzaniu się lodu na krawędziach i na krysztale wyrasta sześć ramion. W temperaturach między -5 °C a -10 °C oraz poniżej -20 °C bardziej sprzyjają osadzaniu się lodu na powierzchniach, a wtedy kryształ rośnie w pionie i przyjmuje kształt igły. W przypadkowych miejscach igły rozpoczyna się krystalizacja nowej igły, tworzącej z wyjściową kąt 60°. Pozostałe kształty powstają, gdy w czasie wzrostu kryształu warunki zmienią się w którąś stronę.