Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chlopców i 24 dziewczynki.
a.Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta ?
b.W miedzyszkolnych zawodach w tenisie stolowym uczestniczylo 37,5 % wszystkich dziewcząt z Tęczy.ile dziewcząt należących do klubu nie brala udzialu w zawodach?
c.W zawodach lekkoatletycznych wzięlo udzial 85% czlonków klubu Tęcza.Stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów.Ile uczestników startowalo w tycg zawodach ?
d.Do klubu Tęcza należy 10 % wszystkich dziewcząt i 20 % wszystkich chlopców w szkole.Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chlopców niż dziewcząt ?
e.Po sukcesie na zawodach liczba czlonków klubu wzrosla do 84 osób.O ile procent wzrosla liczba czlonków Tęczy ?

Proszę o pilną pomoc bo to na jutro.


B.Proszę ; (

3

Odpowiedzi

2009-11-18T19:14:40+01:00
A)
24/60= 6/15 * 100% = 40%
b)
24-9= 15
c) 300
d) 240 - dziewczyny
180 chłopcy
240+180= 420
25%
e) 40%
2009-11-18T19:18:49+01:00
A)cały klub 24+36=60
dziewczyny-24
chłopcy-36
60-100%
6-10%
24-40%
Odp:Dziewczyny stanowią 40%.
b)brało udział-37,5%
nie brało udziału-100%-37,5%=62,5%
62,5% z 24
100%-24
10%-2,4
2,5%-0,6
62,5%-15
Odp:15 dziewczyn nie brało udziału w zawodach
2009-11-18T19:29:02+01:00
Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chlopców i 24 dziewczynki.
a.Jaki procent
uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta ?
36+24 = 60
24 - x%
60 -100%
2400 - 60x / : 60
x = 40
Odp. DZiewczynki stanowią 40 % klubu.
b.W miedzyszkolnych zawodach
w tenisie stolowym uczestniczylo 37,5 % wszystkich dziewcząt z Tęczy.ile dziewcząt należących do klubu nie brala udzialu w zawodach?
24 - 100 %
x dziewczynek - 37,5 %
liczymy na krzyżtak jak w a)
x = 9
24 - 9 = 15
Odp . 15 dziewczynek nie brało udziału w zawodach
c.W zawodach lekkoatletycznych wzięlo udzial 85% czlonków klubu Tęcza.Stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów.Ile uczestników startowalo w tycg zawodach ?
100 % - 60
85 % - x
liczymy tak samo jak wczesniej tą samą metodą
x = 51
51 jest to ile osób z klubu to 85 % teraz liczymy ile było wszystkich uczestników .
51 - 17%
x - 100%
x = 300
Odp. W zawodach startowało 300 zawodników
d.Do klubu Tęcza należy 10 % wszystkich dziewcząt i 20 % wszystkich chlopców w szkole.Ilu uczniów jest w tej szkole
? O ile procent mniej jest w tej szkole chlopców niż dziewcząt ?
dziewczyny :
24 - 10%
x - 100%
x = 240
Odp. W szkole jest 240 dziewczyn
chłopacy :
36 - 20%
x - 100%
x = 180
Odp. W szkole jest 180 chłopców

180 - x %
240 - 100%
x= 75

Odp . Dziewczyn jest o 25 % wiecej niż chłopaków
e.Po sukcesie na zawodach liczba czlonków klubu wzrosla do 84 osób.O ile procent wzrosla liczba czlonków Tęczy ?

60 osób - 100 %
84 osób - x %
x = 140 %
Odp. Liczba członków w klubie wzrosła o 40 %