1.Ułóż rownanie reakcji :
a) FeO + N₂O₃--
b) Mg(OH)₂+ HCl--

2.Zaprojetkuj 3 metody otrzymywania siarczanu(IV)miedzi(II). Napisz rownanie reakcji??

3. Napisz rownania reakcji przedstawione na podanym schemacie w formie cząsteczkowej:
C-> CO-> CO₂-> CaCO₃

2

Odpowiedzi

2012-07-15T12:04:28+02:00

zad.1

\\a)\ FeO+N_2O_3-->Fe(NO_2)_2\\ b)\ Mg(OH)_2+2HCl-->MgCl_2+2H_2O

 

 

zad.2

1. kwas+zasada-->sól+woda

H_2SO_3+Cu(OH)_2-->CuSO_3+2H_2O

 

2. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

CuO+H_2SO_3-->CuSO_3+H_2O

 

3. tlenek metalu+tlenek kwasowy-->sól

CuO+SO_2-->CuSO_3

 

 

zad.3

\\2C+O_2-->2CO\\ 2CO+O_2-->2CO_2\\ CO_2+Ca(OH)_2-->CaCO_3+H_2O

2012-07-15T13:25:52+02:00

Zadanie 1.


a)

 

FeO + N₂O₃ ⇒ Fe(NO₂)₂

 

b)

 

Mg(OH)₂ + 2HCl ⇒ MgCl₂ + 2H₂O

 

Zadanie 2.

 

Li₂SO₃ + CuCl₂ ⇒ CuSO₃ + 2LiCl

 

H₂SO₃ + CuO ⇒ CuSO₃ + H₂O

 

CuO + SO₂ ⇒ CuSO₃

 

Zadanie 3.

 

2C + O₂ ⇒ 2CO

2CO + O₂ ⇒ 2CO₂

CO₂ + Ca(OH)₂ ⇒ CaCO₃ + H₂O

 

 

 

 

Pozdrawiam :)