Odpowiedzi

2009-11-18T20:06:14+01:00
Pokój w Brześciu Litewskim (inaczej Traktat Brzeski) to traktat, jaki został podpisany między Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją, a Rosją za czasów bolszewików - 3. marca, rok 1918. Do zerwania traktatu doszło natomiast po I wojnie światowej.

Główne postanowienia:

- wycofanie Rosji z wojny (czyli zerwanie z ententą)
- demilitaryzacja wojsk rosyjskich
- Niemcy odstąpiły od Ukraińskiej Republiki Ludowej, a także guberni chełmskiej
- odrębne państwa, stworzone z Galicji oraz Lwowa (postanowienie bardzo szybko anulowane)


Konsekwencje: współpraca Rosji z Niemcami


-
-