Yyyy... hirka... takie durne zadanko heh może wy wiecie??

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem dyskusji między miaszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnic wyższośc demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli argumenty przemawiające "za"
organizacją danej polis i argumenty " przeciw ", które mogliby wykorzystac uczestnicy debaty.

-----------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj ustroju | argumenty |
------------------------------------------------------------------------
| "za" | " przeciw" |
|-----------------------------------------
Demokracja ateńska | | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------
| | |
Ustruj Spartański | | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------

nie wyszła ta tabelka;[

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:19:35+01:00
Ateny:
za
rządy ludu,każdy obywatel ma głos w sprawach politycznych,państwowych
przeciw
nie wszyscy mieszkańcy mieli prawa obywatelskie, ostracyzm

Sparta
za
szkolenie najmłodszych, nabywanie wytrzymałośći na trudy wojenne

przeciw
tylko Spartanie mieli prawa
1 4 1