Odpowiedzi

2009-11-18T19:27:53+01:00
Epikureizm - za cel życia uznawał rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia. Radość życia, korzystanie z uciech i piękna świata, uwolnienie ciała od bólu i ducha od niepokoju - to zasadnicze zalecenia tej filozofii.

hedonizm - polega na ścisłym dążeniu do przyjemności, która jest źródłem rozwoju człowieka; jednocześnie należy zachować wolność umysłu i nie ulegać pragnieniom i złudzeniom,

stoicyzm - prezentuje nietypowe podejście do życia: za najwyższe szczęście uznaje cnotę oraz wolność i niezależność.

Humanizm - to renesansowy prąd umysłowy. Podstawowym jego założeniem była wiara w to, że kultura antyku zawiera idealne wzorce osobowe i modele życia ludzkiego, których naśladowanie prowadzi do pełnego rozwoju człowieczeństwa.

franciszkanizm - był to ruch odnowy moralnej. Jego podstawą była radosna, prosta wiara, płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia.