Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • uls
  • Początkujący
2009-11-18T19:36:44+01:00
1.Kto był założycielem zakonu Jezuitów?
- Ignacy Loyola
2.Jakie były 4 najważniejsze decyzje Soboru w Trydencie?
- wznowiono działalność Świętej Inkwizycji, czyli zwalczanie ludzi o odmiennych poglądach religijnych niż nakazano.
- powstał Indeks Ksiąg Zakazanych, czyli wszytkie książki z innymi poglądami niż uważał za dobre kościół zostały zakazane. m.in. trafił tam '' O obrotach sfer niebieskiech '' M. Kopernika
- księża mieli obowiązek się dokształcać i prowadzić księgi parafialne
- odrzucono jakąjolwiek współpracę z protestantami
3.Co to jest kontreformacja?
- Jest to nurt odnowy Kościoła Katolickiego na wystąpienie protestantyzmu. Zahamowanie szerzacej się reformacji.
4. Przyczyny wybuchu Wojny 30- letniej
- rywalizacja Francji z Habsburgami
- upadek hanzy, rywalizacja o handel na morzu Bałtyckim i Północnym
- chęć dominacji Habsburgów w Czechach i Rzeszy Niemieckiej
- wojny katolików z protestantami
5. Wypisz 4 cechy baroku
- bogactwo ozdób
- tematyka religijna
- kontrasty świetlne
- monumentalizm i orginalność
6. Kto dał początek racjonalizmowi i empiryzmowi?
- Kartezjusz - dał początek racjonalizmowi ''Cogito ergo sum'' - myślę więc jestem.
- John Locke - początek empiryzmu
7.Kto był ostatnim z Jagiellonów?
- Zygmunt August syn Zygmunta Starego
8. O czym mówiła Konfederacja Warszawska?
- Wszytkie religie w Polsce miały takie same prawa. Tolerancja religijna
9. W którym roku powstała pierwsza książka w języku polskim?
- w 1513 roku
10. Kiedy był Złoty Wiek dla Polski?
- wiek 16 był złotym wiekiem dla Polski.
-