Odpowiedzi

2009-11-19T00:21:54+01:00
Archimedesa prawo-jedno z podstawowych praw hydrostatycznych i aerostatyki, w myśl którego na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa siła wyporu Fw skierowana pionowo ku górze i równa ciężarowi cieczy (gazu) wypartej przez to ciało. Ciało w płynie doznaje skierowanej do góry siły nazywanej wyporem hydrostatycznym. Zgodnie z prawem Archimedesa, jest on równy ciężarowi płynu wypierającego przez ciało. Zasada pływalności mówi, że gdy ciało pływa, ciężar wypartego płynu (wypór) jest równy ciężarowi ciała (pływanie oznacza tutaj pozostawianie w bezruchu w każdym miejscu płynu). Można pokazać, że to, czy ciało tonie, wznosi się, czy pływa w płynie, zależy wyłącznie od gęstości.
Prawo Archimedesa
Wypór= ciężar wypartego płynu
Zasada pływalności
Dla obiektu pływającego U=W gdzie U= wypór, W= ciężar ciała. Ciężar= masa (m) * przyspieszenie ziemskie (g) Masa= gęstość (p) * objętość (V) Tak więc ciężar (ciała lub wypartego płynu)= pVg Równowagę pływającego ciała określa położenie jego metacentrum.
metacentrum (meta- + centrum – łac. z gr. kntron ‘środek’) fiz. środkowa wartość odchylenia powierzchni bryły sztywnej zanurzonej w cieczy, m.in. statku.
Łódź podwodna ukazuje słuszność powyższych dwu zasad. Zmiana mieszanki powietrze/woda w zbiornikach balastowych zmienia gęstość (gęstość ciała utworzonego przez więcej niż jeden materiał jest średnią gęstością różnych materiałów)
Prawo Archimedesa mówi, że na łódź podwodną działają dwie siły-jej ciężar oraz wypór.
1. Jeśli U=W, łódź pływa (zobacz zasadę pływalności).

2. Jeśli U=W łódź wznosi się.

Zarówno W jak i U=pVg, V i g są takie same w obu wypadkach, także gęstość (p) wody jest stała. Tak więc 1, 2 i 3 są wynikiem zmiany gęstości łodzi. W1 jest taka sama jak wody, W2 mniejsza, a W3 większa.

Łódź przebija powierzchnię i pływa. U=W, chociaż gęstość jest mniejsza od gęstości wody, ponieważ teraz objętość wypartej wody jest mniejsza.

3. Jeśli U Archimedesa aksjomat, w sformułowaniu Eudoksosa z Knidos: każda wielkość matematyczna może być zwielokrotniona dowolną ilość razy, aż przewyższy dowolną inną wielkość. W sformułowaniu Archimedesa: każdy odcinek jest mniejszy od pewnej całkowitej wielokrotności dowolnego innego odcinka. W postaci arytmetycznej: dla każdej pary liczb dodatnich a i b istnieje taka liczba naturalna n, że n x a > b. Współcześnie w ramach tzw. analizy niestandardowej rozpatruje się systemy liczbowe nie spełniające aksjomatu Archimedesa.
1 5 1